Opdrachten

Klik op iedere afzonderlijke opdracht voor meer informatie.

 • Business Controller, Zoover Media B.V. - Media

  Mei 2017 tot heden

  • Reviewen en challengen van business owners op varianties actuals vs forecasts vs budgetten en jaarplannen (revenue & cost)
  • Analyseren en rapporteren van eventuele afwijkingen ten opzichte van forecasts en planning
  • Commerciële inzichten vertalen naar trends en bespreken met business owners
  • Kritische en proactieve businesspartner voor de organisatie bij het opvolgen en realiseren van budget targets
  • Voortrekkersrol in het tot stand komen en verbeteren van Challenge proces, Forecast, LRP en de planning & control cyclus als geheel;

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Controller, Energiewacht Installatie – Installatietechniek / Project

  December 2016 tot Mei 2017

  • Bijdrage geleverd aan een betrouwbaar risicomanagement voor Energiewacht Installatie (Finance, Projecten, Planning, Logistiek), ten einde de financiële- en bedrijfsrisico’s te reduceren tot een acceptabel niveau
  • Verantwoordelijk voor de risicoanalyse en het opstellen van een verbeterplan tbv risicobeheersing, tezamen met het opstellen van preventieve en repressieve controlemaatregelen
  • Verantwoordelijk voor het (her) inrichten van de governance rondom interne controle/beheersing, zoals: rollen& verantwoordelijkheden, (her) schrijven van procedures, advies rondom algehele functioneren van organisatie inclusief samenwerking met Energiewacht Assen (Projectbureau, Verkoop, Operations)
  • Verantwoordelijk voor het inzicht in de efficiency van monteurs (analyse op direct/indirect, job/shoptime, inzet op projecten geografisch)
  • Het bevorderen van de kennis van het personeel en management rondom de primaire processen en governance, zodat AO/IC procedures en richtlijnen ondersteund en nageleefd worden en zijn geborgd in de P&C cyclus van Energiewacht als geheel

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Business Controller Network Projects, Tele2 Nederland – Telecom / Project

  Mei 2016 tot December 2016

  • Opstellen van budget en forecast (OPEX, CAPEX, FTE)
  • Beoordelen van business cases; investeringsplannen, uitgaven, benefits en de goedkeuring daarop
  • Monitoren van Tele2 Group IP’s (Investment proposals) op uitgave- en relevantie met local Tele2 IP en local Tele2 Roadmap
  • Reviewen en challengen van actuals, forecasts, budgetten en jaarplannen
  • Adviseren van management en business owners met betrekking tot analyses en investeringen

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Business Controller Innovations, Ziggo Nederland B.V. - Telecom / Project

  Juli 2015 tot April 2016

  • Signaleren van verschillen tussen actuals, investeringsbudget en forecast en voorzien van toelichting hierop
  • Organiseren van projectenreviews en challenged project- en afdelings- managers op afwijkingen
  • Inzicht geven in de innovatiespend van Solution Delivery op project- en afdelingsniveau (CAPEX/OPEX)
  • Zorgdragen voor de juiste uitvoering van Projectportfolio Management (integrale besturing van het projectportfolio)
  • Beoordelen van business cases; investeringsplannen, uitgaven, benefits en de goedkeuring daarop tbv Program Board

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Financial Capex Controller, UPC Nederland B.V. / Ziggo Nederland B.V. - Telecom / Project

  September 2014 - Juni 2015

  • Analyseren van actuals, investeringsbudget en forecasts, ten behoeven van interne en externe rapportages
  • Sturing aan accounting medewerkers binnen Capex segment
  • Bijdrage geleverd voor het juist en tijdig afwikkelen van het Long Range Plan, Budgettering- en Forecast proces ten aanzien van Capex en Cashflow
  • Deelnemen aan diverse financiële projecten ten aanzien van inrichting, verbetering en vereenvoudig van financiële processen ivm fusie Ziggo

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Financial Analist EMEA, GE Power & Water - Energie / Corporate

  Februari 2014 – Augustus 2014

  • Het controleren- en analyseren van alle financiële gegevens alsook projectgegevens op inhoud en tekortkomingen, van de toegewezen business units binnen Field Service EMEA-regio
  • Zorgen dat alle financiële gegevens volledig, juist en tijdig worden aangeleverd tijdens maand- en kwartaalafsluiting en in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving (US GAAP/IFRS)
  • Sturing aan alle toegewezen business units binnen Field Service EMEA regio omtrent accounting en projectmanagement
  • Ondersteuning bieden aan alle toegewezen business units omtrent de belangrijkste gebieden van belastingen, controlling en financiële audits

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Financial Controller, Sonae Industria – Retail

  November 2013 – Januari 2014

  • Verbijzonderde interne controles uitvoeren op financiële processen ter vaststelling van een juiste werking van de AO/IC
  • Adviseren van directie over de uitvoering van het financiële beleid rekening houdend met de actuele wet- en regelgeving
  • Beheersmaatregelen en verbeteringen aandragen tbv kostenbesparingen
  • Geven van aanbevelingen ter verbetering van de financiële processen en procedures en voor een verbeterde rapportage ontwikkeling

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Project Controller, Harsco Infrastructure – Steigerbouw - Industrie / Project

  Juni 2013 – Oktober 2013

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en projectmanagement bij het verbeteren van de aansturing en beheersing van het proces rondom Project Management en Project Control
  • Standaarden en processen met betrekking tot Project Management en Project Control definiëren, waarborgen, implementeren en handhaven binnen de bestaande projectorganisatie (decentraal)
  • Het creëren van rapportage processen cq tools en het aanbrengen van structuur en ondersteuning binnen decentrale projectorganisatie mbt definitie, planning, controle en de uitvoering van projecten
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van de projectaudit (toetsen werkelijk aan norm)

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Financial Controller, Konica Minolta Sensing Europe BV - ICT/Multinational

  Februari 2012 – Maart 2013

  • Het voeren van de operationele en financiële audit van Konica Minolta
  • Opstellen van de geconsolideerde rapportages aan het management, directie en Europese branches
  • Verantwoordelijk voor de coördinatie van de uit te voeren diverse controle activiteiten
  • Samenstellen van de geconsolideerde jaarrekening

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Project Controller, Homij Technische Installaties - Installatietechniek /Project

  Oktober 2011 – Januari 2012

  • Inrichten en voeren van projectadministaties
  • Voeren van projectconrol
  • Bewaking van het informatiesysteem en controle op correctheid en volledigheid
  • Projectwaardering onderhoud, aangenomen werk en regie werk • Diverse werkzaamheden MIS en jaarrekening

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Financial Analist, Konica Minolta Sensing Europe BV - ICT / Multinational

  April 2011 - Januari 2012

  • Het signaleren van onvolkomenheden en inefficiënties in de administratieve organisatie en interne beheersingsystemen
  • Opstellen en implementeren van verbetervoorstel tbv optimalisatie afdeling Finance
  • Verantwoordelijk voor de coördinatie "externe audit": Prepared by Client-list (PBC)
  • Opstellen concept jaarrekening (draft financial statement)

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Project Controller, Homij Technisch Facility Management – Installatietechniek / Project

  Juni 2010 - November 2010

  • Financieel verantwoordelijk voor het landelijk RGD project
  • Opzetten project control (landelijk) vanuit centrale organisatie
  • Landelijk (5 regio’s) coördinerende- en aansturende rol mbt financiële processen, vraagstukken en methodieken betreffende RGD project

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Controller, Bouwbedrijf van den Hengel BV – Woning- Utiliteitsbouw / Project

  November 2009 - februari 2010

  • Verantwoordelijk voor het opstellen jaarwerk en accountantsdossier
  • Controle op de financiële administratie van alle tot de holding behorende (werk)maatschappijen
  • Adviseur van directie bij het nemen van financiële beslissingen

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Controller, My Business Media – Media

  Mei 2009 - September 2009

  • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de reorganisatie binnen afdeling Finance
  • Opstellen van planningen, begrotingen, rolling forecasts en cash flow rapportages
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarwerk en begeleiden van jaarproces

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Projectleider AO/IC, Unive/VGZ/IZA/Trias (fusieorganisatie) – Zorg

  Februari 2009 - April 2009

  • Uniformiteit creëren tussen onderdelen Polisadministratie en Declaratieservice mbt gebruikers tools en processen
  • Optreden als gesprek- en sparringpartner van lijnmanagement en directie bij proces- en inrichtingsvraagstukken
  • Gewerkt volgens het INK managementmodel (plan, do, check, act cyclus) tbv optimale besturingsinstrumenten

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Controller, Van Delft Biscuits BV – FMCG

  December 2008 tm Januari 2009

  • Optreden als gesprekpartner bij de analyse van bepaalde business opvattingen en of vraagstukken op het gebied van finance, ter verbetering van de algehele bedrijfsprocessen
  • Grip creëren op de effectiviteit en uitvoering van het kostprijsbeleid, dmv het opnieuw inrichten van de kostprijsstructuur
  • Coachen van hoofd F&A in zijn nieuwe rol als controller

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Senior Business Analist, ASM Europe BV – ICT / Multinational

  Oktober 2008 – November 2008

  • Opstellen van P&L forecast, monthly reporting
  • Controle uitvoeren op Hyperion Reporting Package
  • Opstellen budget en onderhouden budgetrapportage Hyperion Planning

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Finance Manager, Snap- on Tools BV – Automotive / International

  Maart 2007 - September 2008

  • Eindverantwoordelijk Finance department
  • Analyseren van marge winst/verlies en opvolging daarvan
  • Adviseren Managing Director betreffende accounting vraagstukken

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Financial Controller, Kroon Vastgoed (Kroon Group) – Vastgoed / Project

  April 2006 - Februari 2007

  • Opstellen en verzorgen van periodieke rapportages en analyses
  • Financieel begeleiden en beheren van een overname BV (due diligences)
  • Consolideren financiële gegevens en optimaliseren consolidatiestructuur

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Assistent Controller, DW Retail Design – Retail

  September 2005 - Maart 2006

  • Verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie
  • Opstellen van maandrapportages en analyses
  • Inrichten administratieve organisatie en interne controle

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 • Projectadministrateur, Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS Utrecht) Wegenbouw, Industrie / Project

  2000 - 2005

  • Verantwoordelijk voor de inrichting en verwerking van financiële projectadministraties
  • Verantwoordelijk voor het bewaken van projectbudgetten
  • Adviseren van projectleiders en directie omtrent resultaten en projectrisico’s

  Wilt u meer informatie over deze opdracht of werkzaamheden van RALPH?
  Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of check linkedin
  sluiten

 

 

 


Deel deze pagina:
home  |  disclaimer  |  sitemap  |  contact