Werkwijze

Plan van aanpak als basis

RALPH start een opdracht met een inventarisatie van uw behoeften en komt altijd tot een concrete omschrijving van de opdracht. Hij stelt vervolgens een concreet plan van aanpak voor u op met een beoogde en realistische doorlooptijd. Dit vormt de basis voor de opdrachtformulering en biedt duidelijkheid vooraf over het traject en de kosten. Vertrouwelijkheid en geheimhouding staan voorop.

Werkbare oplossingen

RALPH gaat in zijn opdrachten planmatig te werk, stelt doelstellingen en voortgangsrapportages op die tussentijds besproken worden met u als klant.

Met zijn ervaring en vakmanschap op het gebied van Finance & Control, Accounting en Project Control zorgt RALPH voor werkbare oplossingen en continuïteit in uw organisatie. RALPH verzorgt een uitstekende overdracht van kennis, door juiste borging van kennis en informatie.

 

 

 

 


home  |  disclaimer  |  sitemap  |  contact